by inUncategorized onjuni 1, 2017 0 comment

Veroorzaakt hielspoor pijn?

Hielspoor is een verkalking

Hielspoor is een verkalking aan het hielbeen. Simpeler kan het niet verwoord worden. In mijn andere stukken hier en hier heb ik kort aangekaart dat hielspoor en fasciitis plantaris niet hetzelfde zijn. In dit stuk zal ik hier dieper op in gaan, zodat u meer begrip krijgt over de verkalking onder de hak.

Het is een klacht dat 1 op de 10 mensen ooit treft. Zo’n 2 miljoen mensen worden jaarlijks behandeld voor hielspoor-fasciitis plantaris(FP). Vaak worden foto’s genomen om te kijken of er een verkalking aanwezig is, terwijl het onduidelijk is of de verkalking de symptomen veroorzaakt.

Waar komt de pijn vandaan?

Er zijn onderzoekers die ervan uitgaan dat een verkalking ontstaat door een constante tractie van het omliggende weefsel, wat kan leiden tot ontstekingen. Andere onderzoekers denken dat de verkalking de primaire oorzaak is van pijn met FP.  Weer anderen zeggen dat de verdikking van de fascia plantaris en abnormaliteiten van de vetlaag onder de hiel meer geassocieerd is met FP.

Er zijn wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat er mensen zijn met hielspoor (verkalking), maar geen pijn ervaren. Zo zijn er ook mensen die PF hebben zonder een aanwezigheid van een verkalking.

In een onderzoek hebben ze gekeken of er een relatie bestaat tussen de pijn bij PF en de vorm en grootte van de verkalking.

Het onderzoek

De onderzoekers hebben de verkalking verdeeld in 4 categorieën, namelijk:

  • 0 = Geen verkalking aanwezig
  • 1 = Horizontale verkalking (A in de afbeelding)
  • 2 = Verticale verkalking (B in de afbeelding)
  • 3 = Haak vormige (C in de afbeelding)

Vormen van hielspoor

Daarnaast hebben ze ook gekeken naar de grootte van de verkalking. De onderzoekers concluderen dat de pijn die de patiënten ervaren niet afhankelijk is van de vorm en grootte van de hielspoor. Het was zelfs zo dat degenen met een afwezige of een kleine verkalking een ergere FP vertoonden op de MRI.

..neither the spur shape nor size was found to significantly correlate with different levels of patient function and pain.

Advies

Mijn advies aan de mensen met een hielspoor-fasciitis plantaris is als volgt:

Laat je niet gek maken door de verschillende verhalen over een verkalking dat uitsteekt onder je hak  en dat het verwijderd dient te worden of dergelijke. Ook al hebben is er geconstateerd dat er daadwerkelijk sprake is van een verkalking, hecht er niet veel waarde aan en maak je hierover vooral geen zorgen. Dit kan juist een averechts effect hebben op de pijn.

Verkalking ≠ pijn

Hielspoor/fasciitis plantaris is goed te behandelen. Geef de hoop niet op.

Lees de ervaring van cliënten die succesvol zijn behandeld.

Geraadpleegde literatuur

Ahmad J, Karim A, Danile JN. Relationship and Classification of Plantar Heel Spurs in Patients With Plantar Fasciitis. Foot Ankle Int. 2016 Sep;37(9):994-1000