Hielspoor

Een breed begrip

Wanneer we het hebben over hielspoor wordt er vaak gesproken over een verkalking onder de hak, oftewel een uitsteeksel onder de hak. Dit is per definitie niet fout, maar wanneer ik het heb over hielspoor doel ik op klachten rondom de hak en onder de voet, ongeacht de oorzaak. Eigenlijk heb ik het dan over hielpijn. Men hoeft geen verkalking onder de hak te hebben als hij klachten ervaart onder de hak. Zo hoeft een verkalking onder de hak ook niet direct pijn te veroorzaken.

De reden dat ik het hielspoor noem, is dat vele cliënten pijn rondom deze regio vaak zo benoemen. Ik krijg vaak mensen binnen die me vertellen dat ze hielspoor hebben, terwijl de pijn niet onder de hiel maar bijvoorbeeld iets achter de hak aanwezig is. In dit voorbeeld is er geen sprake van hielspoor maar wel van hielpijn. Ik focus me met mijn behandelingen dan ook op hielpijn, wat omvattender is dan enkel hielspoor, waardoor ik optimale resultaten behaal

Oorzaken hielspoor

Zoals ik hierboven heb aangeven gebruik ik in dit stuk hielspoor als een overkoepelende term. De reden hiervoor is dat deze term voor velen de welbekende locatie in gedachten brengt, namelijk pijn onder en/of rondom de hak.
Het is eenmaal zo dat er niet veel duidelijkheid bestaat over de terminologie. Zie de video hieronder over het gebruik van verschillende termen voor deze klacht.

Er zijn verschillende mogelijk onderliggende oorzaken van pijn onder en/of rondom de hiel (hielpijn). We kunnen deze klachten verdelen in vier groepen, namelijk: onderkant voet, achterkant voet, binnenkant voet en buitenkant voet. Ik zal in dit stuk alleen de klachten toelichten, die meer in de buurt van hielspoor komen. Dat zijn de klachten die vallen onder de groep “onderkant voet”

Ontsteking?

Fasciitis plantaris is een klacht aan de peesplaat onder de voet. Vaak wordt uitgegaan van een ontsteking aan deze peesplaat, waardoor er gesproken wordt van fasciitis (“itis” staat voor ontsteking). In meerdere wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat hier zelden sprake van is. Daarentegen is  er sprake van een degeneratie van de peesplaat en wordt er gesproken van fasciosis. Het is ook mogelijk dat degeneratie en ontsteking tegelijk aanwezig zijn, zoals dat het geval is met pezen.

Van de cliënten die fasciitis plantaris hebben, heeft ongeveer de helft ook een verkalking onder de hak, dus hielspoor.

Heel pad syndroom wordt vaak verward met fascitis plantaris. In tegenstelling tot fascitis plantaris is de pijn aanwezig midden op de hiel en niet aan de voorkant van de hiel. Dit syndroom wordt mogelijk veroorzaakt door een ontsteking of schade aan de vetkussentje onder de hiel.

Calcaneale stress fractuur is een stress fractuur van de hak wat ontstaat door overbelasting. Een botscan of een MRI is nodig om te bevestigen of er een stress fractuur aanwezig is. De locatie is vaak in de buurt van de overgang van beneden naar boven, zoals te zien op de foto.

Hielspoor

Symptomen

Bij hielspoor en/of peesplaat ontsteking ervaar je de pijn uiteraard onder de hiel. De pijn is het meest herkenbaar en het ergst wanneer je een tijdje rust hebt gehad en weer moet gaan staan en lopen. Met de tijd kan de pijn iets verminderen als je wat hebt ingelopen. Als het een hogere pijnniveau bereikt is het voor velen lastig om zelfs te lopen. Dit kan ervoor zorgen dat men moet stoppen met werken(staand werk) en met het sporten. Als de klachten niet worden aangepakt kan dit dus negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit van je leven.